Vertrouwenscontactpersonen - Bloemendaal

Sponsors

Vertrouwenscontactpersonen

BVC Bloemendaal wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

In situaties waarin die veiligheid in het gedrang komt of dreigt te komen kun je met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van BVC.

Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

 

Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden,
  • machtsmisbruik en verbale agressie,
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van BVC op de juiste plaats is.


Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. Zij zullen jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doen zij niet zelf) zullen zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreken de vertrouwenscontactpersonen met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.


Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

naam :      Saskia Daru
telefoon :  06-41079842
e-mail
naam : vacature
telefoon
e-mailVoor de functie van vertrouwenscontactpersonen bestaan momenteel twee vacatures

 

Rapportage en protocol

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van BVC Bloemendaal. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

De sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol voor vertrouwenscontactpersonen opgesteld. Zie voor dit protocol de website van het NOC*NSF: klik hier 

 

 


 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!