Jeugd Selectiebeleid - Bloemendaal

Sponsors

Jeugd Selectiebeleid

Indelingen van teams en selecties

In lijn met het meerjaren beleidsplan jeugd maakt BVC onderscheid tussen prestatief voetbal (de standaardteams) en recreatief voetbal (de breedteteams). 

Het jeugdbeleid is erop gericht om alle spelers, standaardteams en overige teams, uitgaande van hun competenties, te stimuleren in hun ontwikkeling en daarmee op een hoger niveau te brengen.

Belangrijke voorwaarde voor die ontwikkeling is dat voetballen met plezier en in een goede teamspirit gebeurt. Voetbal is immers meer dan alleen de sport: het is ook (karakter-) vormend door samen te beleven en met elkaar te winnen én te verliezen.

Hoe we komen tot de indeling van standaardteams en de breedteteams leest u hier onder.

Criteria bij indeling

Bij de indeling hanteren we een aantal vaste criteria, hiervan kan worden afgeweken op initiatief of met instemming van de Jeugdcommissie (JC). De communicatie over indelingen gebeurt onder regie van de JC.

De criteria zijn:

  • Het KNVB-beleid indeling leeftijdscategorieën; dit is een indeling naar leeftijd (jaartal), aangeduid als 'JO19, JO17, JO16, etc.' We gebruiken deze leeftijdsindeling als belangrijkste indelingscriterium.
  • Op de eerste regel zijn drie uitzonderingen mogelijk, te weten: 1. met instemming van JC, ouders en speler: spelen in een lagere leeftijdscategorie met dispensatie van de KNVB; 2. spelen in een hogere leeftijdscategorie bij buitengewoon talent; en 3. spelen in een lagere leeftijdscategorie standaardelftal op basis van dispensatie biologische leeftijd (aanvraag KNVB).
  • Voldoende spelers per leeftijdscategorie om het gewenste aantal (standaard) teams in te delen. 
  • Een evenwichtige verdeling van spelers binnen de breedteteams.

De volgorde van deze criteria is bewust gekozen. Na de regelgeving komen de belangen van de jeugdafdeling als geheel, de leeftijdscategorieën, teambelangen en individuele belangen. 

Selectiebeleid en indelen selecties

Uitgangspunten

In lijn met het beleidsplan jeugd streven we naar continuering of verbetering van het peil waarop de selectieteams spelen. Voor de eerste standaardteams vanaf JO13 streven we ernaar om minimaal op Divisie niveau te spelen.  

Hierbij gelden de standaardteams met even jaartallen (JO12, JO14 en JO16) als de opleidings- en ontwikkelteams en de standaardteams met oneven jaartallen (JO13, JO15, JO17 en JO19) als de prestatieteams.

Selecteren is een doorlopend proces

Spelers worden geselecteerd op basis van inzet en prestaties tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers kunnen zich op deze leeftijd snel ontwikkelen, daarom is selecteren een doorlopend proces gedurende het seizoen. Er zijn drie momenten in het seizoen waarop selecties kunnen worden gewijzigd: bij de start van het nieuwe seizoen, in de herfstvakantie en in de winterstop. Zo doen we recht aan de ontwikkeling en prestaties van spelers en hun ‘aanspraak’ op een plaats in de selectie en aan continuïteit in selecties en teams gedurende het seizoen.

Selectieproces

1. Interne scouting

Tijdens het seizoen wordt er tijdens de training en wedstrijden gescout door de Technisch Coördinator Jeugd (TCJ) Onder-/Bovenbouw en de trainers. Ook aan trainers en teamleiders wordt informatie gevraagd over talentvolle spelers uit hun teams. Op grond van deze waarnemingen kunnen spelers worden uitgenodigd voor trainingen of (oefen)wedstrijden met hogere teams. 

 2. Selectiewedstrijden en -trainingen

Aanvullend op de interne scouting kunnen desgewenst en alleen op uitdrukkelijk verzoek van de TCJ Onder-en/of Bovenbouw gedurende en aan het einde van het seizoen extra trainingen en wedstrijden georganiseerd worden met als doel een zorgvuldige en onderbouwde keuze voor de selectieteams voor het nieuwe seizoen.

Indeling selecties

De indeling van de selecties is een taak van de Jeugdcommissie in samenspraak met (selectie)trainers en de Technisch Coördinator Jeugd Onder- en Bovenbouw. De standaardteams O8 t/m O19 worden ingedeeld op basis van leeftijd en voetbalcapaciteiten (zie selectieproces), waarbij criteria zoals techniek (goede balaanname, in goede richting en met juiste snelheid inpassen, snel handelen, vrijlopen etc.), snelheid, duelkracht, concentratie, intrinsieke motivatie, coachbaarheid, voetbalpotentie, etc. centraal staan. De individuele ontwikkeling van iedere speler staat hierbij centraal.

Bekendmaking selectie standaardteams

De selecties worden bekend gemaakt voor 30 juni. Een definitieve verdeling van spelers in het eerste en tweede team wordt dan nog niet gemaakt. Aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen eventueel nog wel wisselingen plaatsvinden als gevolg van late opzeggingen en aanmelding van nieuwe leden. De indeling is daarom (nog) niet rotsvast.

Indeling overige teams

Nadat de selecties zijn ingedeeld worden de breedteteams ingedeeld. De indeling van deze teams gebeurt door de coördinatoren in samenspraak de hoofdtrainer en met de leiders van de teams. 

Bekendmaking indeling overige teams

De indeling van de breedteteams wordt voor 15 juli door de coördinatoren via de website bekend gemaakt. Ook hier geldt dat aan het begin van het seizoen mogelijk nog wisselingen plaatsvinden als gevolg van late opzeggingen of aanmeldingen van nieuwe leden. 

Vragen en reactie

Voor vragen over het selectieproces kunt u terecht bij de jeugdcommissie: 
e-mail: jeugdcommissie@bvcbloemendaal.nl

JC – november 2019

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!