Privacybeleid - Bloemendaal

Sponsors

Privacybeleid

Privacyverklaring BVC Bloemendaal

BVC Bloemendaal hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u vastleggen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

BVC Bloemendaal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent in ieder geval dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden vastgelegd;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Personen die vanuit hun rol binnen BVC Bloemendaal veel met persoonsgegevens werken ondertekenen een geheimhoudingsverklaring;
  • geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Voor de volledige tekst van de Privacyverklaring KLIK HIER

Mocht u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die richten aan privacy@bvcbloemendaal.nl


voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!