Uitgangspunten vrijwilligersplan - Bloemendaal

Sponsors

Uitgangspunten vrijwilligersplan

Uitgangspunten & Vacatures

BVC kan niet zonder de inzet van haar vrijwilligers. Bij BVC merken we dat er veel leden en ouders van leden betrokken zijn bij de club en graag een bijdrage willen leveren. 

Vanuit de vrijwilligerscommissie worden leden en ouders actief op de hoogte gehouden van de openstaande vrijwilligersposities via dit dashboard:

Vacatures Tijdsbesteding gemiddeld per maand Aantal plekken ingevuld Beschikbaar
Financiële en Leden Administratie 4 uur 0 2
Toernooicommissie 5 uur 2 2
Activiteitencommissie 4 uur 3 1
Redactiecommissie 4 uur 0 4
Wedstrijdtafel 1,5 uur 28 4
Vrijwilligerscommissie 4 uur 1 3
(Jeugd)Sponsorcommissie 4 uur 2 2
Scheidsrechterscommissie 4 uur 1 2Om als vereniging kwaliteit te kunnen leveren aan haar leden en de doelstelling 'Met veel plezier voetballen (en softballen) op een zo hoog mogelijk niveau.' te kunnen waarmaken is het nodig om structureel en projectmatig vrijwilligers te betrekken. 

Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Ieder lid heeft het recht op trainingen, op het spelen van wedstrijden, en op alle beschikbare faciliteiten van de club als ook het recht op plezier.
  • Ieder lid of ouder(s) van een minderjarig lid, wordt geacht om op vrijwillige basis te participeren in de organisatie van de vereniging BVC Bloemendaal en/of de stichting BVC Bloemendaal.

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, is er een vrijwilligerscommissie. Deze commissie zorgt ervoor, dat de daarvoor in aanmerking  komende leden of ouders van leden worden betrokken bij de club door hen te vragen om de verschillende vrijwilligers postities in te vullen. De vrijwilligerscommissie werkt samen met de andere commissies binnen BVC.

We hopen natuurlijk op jouw enthousiasme en inzet voor onze mooie club!

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!