Sponsors

Uitgangspunten vrijwilligersplan

Zoals veel andere groeiende voetbalverenigingen ervaart BVC Bloemendaal dat het lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds  minder vrijwilligers. Om de kwaliteitssprong van de club te kunnen waarmaken is het nodig om structureel en projectmatig meer vrijwilligers bij de taken van de club te betrekken. Dat is de reden, waarom het Bestuur van BVC besloten heeft beleid te maken, dat deze situatie moet gaan verbeteren.

Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • je hebt als lid RECHT op het trainen, spelen van wedstrijden en alle beschikbare faciliteiten van de club, maar
  • je hebt de PLICHT om te participeren in de organisatie van de vereniging BVC Bloemendaal

De essentie van dit plan is, dat vrijwilligerswerk normaal wordt voor alle SPELENDE leden of ouders/verzorgers van (spelende) jeugdleden van BVC. Aan het begin van het seizoen wordt een vrijwilligersbijdrage van € 35 per spelend lid (max. 70 € per gezin) in rekening gebracht.  Deze vrijwilligersbijdrage kan worden terug verdiend. Hier is een reglement voor opgesteld.

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt een vrijwilligerscoördinator aangesteld . Deze vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor, dat de daarvoor in aanmerking  komende leden of ouders van leden worden ingedeeld in de verschillende functies of taken en – waar nodig - worden ingeroosterd. De vrijwilligerscoördinator zal aan het  bestuur van BVC Bloemendaal rapporteren, en nauw samenwerken met de  verschillende commissies.

In het hieronder te downloaden plan worden de te vervullen functies en taken beschreven, alsmede de spelregels van ons vrijwilligersbeleid.  Veel gestelde vragen worden beantwoord. Het is de bedoeling dat het plan met ingang van het lopende seizoen 2013-2014 in werking treedt.

Al met al hoopt het bestuur van BVC Bloemendaal dat met dit plan de komende jaren alle activiteiten en faciliteiten versterkt worden met de actieve inzet van de leden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!