Teamafspraken - Bloemendaal

Sponsors

Teamafspraken

Teamafspraken BVC Bloemendaal Jeugd JO8 t/m JO19

Bij BVC Bloemendaal begint de start van een sportief voetbalseizoen met het per team maken van goede afspraken en het delen van verwachtingen met elkaar.

Hoe worden teamafspraken gemaakt bij BVC?

De teamleider bespreekt samen met de trainer/coach de teamafspraken en verwachtingen met de spelers tijdens de eerste training. Hierbij gelden algemene regels voor alle jeugdspelers van BVC en kunnen evt. aanvullende regels in overleg met het team worden gemaakt. Afspraken kunnen per team verschillen, bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijdscategorie en of er wel/niet sprake is van een selectieteam. Afwijkende afspraken worden door de teamleider aan de ouders bevestigd in de per team aangemaakte groepsapp.

Afspraken houding en gedrag spelers:

 • Spelers gedragen zich te allen tijde respectvol richting leider, trainers, tegenstanders en elkaar.
 • Spelers accepteren beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Alleen de aanvoerder en de trainer/coach mogen als vertegenwoordigers van het team praten met de scheidsrechter.
 • Iedere speler staat open voor uitwisseling met een ander jeugdteam van BVC. Hierbij geldt vanaf JO11 dat iedere selectiespeler verplicht is om te spelen in team waarin hij wordt ingedeeld/opgesteld.
 • Na iedere wedstrijd en training zorgen de spelers ervoor dat de eigen kleedkamer schoon wordt achtergelaten. De teamleider c.q. de trainer bepaalt of de kleedkamer schoon genoeg is.
 • Bij overtreding van deze afspraken zal de teamleider spelers hierop aanspreken. Hij bepaalt ook (in overleg met ouders) welke maatregelen er eventueel worden genomen.

Afspraken voor de wedstrijd/trainingen:

 • De trainer/coach maakt voor de wedstrijd de startopstelling bekend. Daarbij staan de spelers op posities waar zij voor hun team het meest waardevol zijn. De opstelling kan per wedstrijd wisselen. Daarnaast kan bij het bepalen van de opstelling meegewogen hoe de opkomst en inzet van een speler is bij de trainingen.
 • Bij het wisselen worden spelers over het algemeen per toerbeurt gewisseld, zodat iedereen evenveel speeltijd krijgt. Uitzondering is de keeper en selectieteams. Bij de selectieteams kan de trainer beslissen dat er gewisseld wordt op basis van het wedstrijdverloop.  
 • Ouders zijn verplicht om de rol van scheidsrechter en/of grensrechter op zich te nemen. Dit kan per wedstrijd wisselen. De teamleider zal hiervoor (indien nodig) een schema opstellen. Dit geldt ook voor evt. wasbeurten teamtenues, bardiensten en/of rijafspraken.
 • Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijd. Dit geldt tevens voor de trainingen.
 • Het is verplicht voor ieder BVC-jeugdlid om een BVC-trainingspak te dragen tijdens trainingen en wedstrijden. Deze is verkrijgbaar via de webshop op de website.
 • Douchen is vanaf de JO8 teams aan te raden en vanaf JO10 teams verplicht. Niet alleen vanwege hygiëne, maar vooral ook vanwege het groepsgevoel. Samen uit, samen thuis. De kleedkamer wordt ook gebruikt als coachmoment, de opstelling wordt er vooraf besproken, tijdens de pauze wordt de eerste helft besproken en de tweede helft voorbereid. Na de wedstrijd volgt de evaluatie. Ouders zijn bij deze besprekingen niet aanwezig in de kleedkamer.

Afspraken materialen:

Per training ontvangt het team 10 voetballen. Daarnaast krijgt iedere trainer/leider 3 vaste wedstrijdballen. Bij iedere training zijn er 2 spelers verantwoordelijk dat ballen en ander trainingsmateriaal vanaf de materiaaluitgifte naar het veld wordt gebracht en dat dit materiaal ook weer terug wordt gebracht. De trainer maakt hierover afspraken met de spelers. Raken er ballen of andere spullen kwijt dan zorgen deze spelers ervoor dat het materiaal (evt. samen met de rest van het team) weer terug wordt bezorgd. Deze verantwoordelijkheid wisselt bij toerbeurt. De trainer blijft eindverantwoordelijke. Als het team toch een bal kwijtraakt dan kost dit het team 35 euro per bal. Alle (ouders van) spelers betalen mee aan het vervangen van de ballen die kwijtraken. Ook zorgt de trainer er voor (als eindverantwoordelijke) dat de doeltjes/doelen van het veld worden gehaald en teruggezet worden naar de ruimte tussen veld 1 en veld 4, tenzij de volgende trainer deze doelen/doeltjes ook wenst te gebruiken. Dit dus in overleg tussen deze trainers. Is er geen “volgende” trainer dan worden de doeltjes/doelen dus van het veld gehaald.

Afspraken aanwezigheid:

 • De leider communiceert tijdig naar spelers en ouders waar, wanneer en hoe laat er wordt getraind en waar er een wedstrijd wordt gespeeld. Ouders kunnen zelf informatie over de wedstrijden vinden via de app Voetbal.NL. en de site van BVC Bloemendaal (programma).
 • Zonder tegenbericht gaat de teamleiding ervan uit dat de spelers op de afgesproken tijd aanwezig zijn.
 • Bij thuiswedstrijden vanaf JO11: 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn.
 • Bij uitwedstrijden vanaf JO11: een uur voor de wedstrijd aanwezig zijn (tenzij de teamleider anders bepaalt of de afstand naar de tegenstander aanleiding geeft het verzameltijdstip te veranderen. Indien nodig wordt er een rijschema gemaakt, zodat er zeker voldoende auto’s zijn om de spelers naar de wedstrijd te rijden.
 • Vanaf JO11 geldt bij trainingen: 10 min. voor de training op sportpark aanwezig (niet op veld staan), zodat we tijdig kunnen beginnen.
 • Vanaf selectieteams JO11 geldt dat 3x per week trainen verplicht is. Indien voor de JO8 t/m JO11 teams een tweede training wordt aangeboden, is het verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Uitzondering: zie Afmelden trainingen.
 • Afmelden voor een wedstrijd: uiterlijk 5 dagen voor deze wedstrijd bij de teamleider om tijdig een vervanger te kunnen regelen. Uitzondering is een onvoorziene ziekte of blessure (zsm afmelden).
 • Afmelden trainingen: minimaal een dag voor de training bij de trainer. Uitzonderingen daar gelaten (ziekte e.d.). Huiswerk maken, bijvoorbeeld voor tentamens en examens zijn geen uitzondering, dat weet je vaak eerder dan 2 uur voor de training.

Afspraken met ouders:

 • Van de ouders wordt verwacht dat ze de spelers van BVC Bloemendaal positief aanmoedigen (niet alleen hun eigen kind). Aanwijzingen over het spel en de posities geeft alleen de coach/ teameider in zijn rol als coach. Voor de teamband is het goed als ouders en spelers na de wedstrijd gezamenlijk nog even naar de kantine gaan om iets te drinken en na te praten, maar dat is uiteraard aan ieder zelf om dat te bepalen.
 • De teamleider is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Als ouders vragen hebben, suggesties of klachten dan kunnen ze daarvoor bij de leider terecht, persoonlijk na afloop (niet op het veld) of telefonisch. In tweede instantie kan contact met de Jeugdcommissie worden opgenomen.
 • Mocht het nodig zijn dan is er bij BVC ook een vertrouwenspersoon (zie website). Zij vinden het belangrijk dat dingen die spelers of ouders of trainers dwars zitten worden uitgesproken, dan kunnen we er gelijk iets aan doen.
 • Om het seizoen op een leuke wijze af te sluiten (bijvoorbeeld met BBQ of Bowlen) overlegt de teamleider met de ouders of dit gewenst is, op welke wijze dit kan plaatsvinden en wie dit wil organiseren.

We vertrouwen erop dat deze afspraken bijdragen aan een prettig en sportief voetbalseizoen voor alle jeugdteams bij BVC Bloemendaal.  

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie BVC Bloemendaal

 

Sportiviteitscode BVC: https://www.bvcbloemendaal.nl/1207/sportiviteitscode/

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!